Καρδιακές φλέβες (12)

Η κλινική των κιρσών είναι αρκετά χαρακτηριστική. Η διάγνωση μπορεί να γίνει με σωστή εκτίμηση της αναμνησίας και εξέταση του ασθενούς. Η εξέταση και των δύο κάτω άκρων γυμνή στη μέση πρέπει να πραγματοποιείται με καλό φωτισμό και την όρθια θέση του ασθενούς. Στις γυναίκες, οι φλεβίτιδες βρίσκονται περίπου 2 φορές συχνότερα από τους άνδρες. Η ήττα των δεξιών και αριστερών κάτω άκρων είναι περίπου η ίδια, αλλά συχνότερα (έως 65%), η ασθένεια είναι διμερής. Στους περισσότερους ασθενείς (από 75 έως 95%) επηρεάζεται μια μεγάλη σαφηνή φλέβα, λιγότερο συχνά (περίπου 20%) παρατηρείται μια συνδυασμένη επέκταση του συστήματος των μεγάλων και μικρών σαφηνών φλεβών και μόνο το 3-5% των περιπτώσεων παρουσιάζει αλλαγές στο σύστημα της μικρής σαφηνούς φλέβας.

Οι κιρσώδεις φλέβες μπορούν να εκφραστούν σε ποικίλους βαθμούς και να έχουν διαφορετική δομή, γεγονός που οδηγεί σε κλινικά συμπτώματα. Συνιστάται να διακρίνουμε τέσσερις τύπους δομής διασταλμένων φλεβών. Ο τύπος του κορμού χαρακτηρίζεται από την επέκταση του κύριου κορμού των μεγάλων ή μικρών σαφηνών φλεβών χωρίς την έντονη επέκταση των παραποτάμων τους. Για τον χαλαρό τύπο, είναι χαρακτηριστική η δικτυωτή δομή των διαταγμένων φλεβών με πολλούς κλάδους. Η τμηματική επέκταση των κλαδιών των σαφηνών φλεβών προσδιορίζεται σε πρώιμο στάδιο της εξέλιξης της νόσου. Ένας μικτός τύπος παρατηρείται με συνδυασμό των κύριων και χαλαρών τύπων της δομής του φλεβικού δικτύου. Ο συνηθέστερος τύπος είναι ανάμεικτος.

Η κλινική εικόνα αντιστοιχεί στο στάδιο της νόσου. Θεωρούμε απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ των σταδίων αποζημίωσης, υποαντιστάθμισης και αποζημίωσης ή των τεσσάρων βαθμών φλεβικής ανεπάρκειας.

Ο πρώτος βαθμός (Ι) χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μέτριων κιρσών φλεβίτιδων κατά μήκος των κυρίων κορμών ή των κλαδιών τους χωρίς σημάδια βαλβιδικής ανεπάρκειας των σαφηνών και των επικοινωνιακών φλεβών. Οι ασθενείς μπορεί να διαταράσσονται από μικρό πόνο στο πόδι, από αίσθημα βαρύτητας, από κόπωση με παρατεταμένη άσκηση. Οι λειτουργικές δοκιμές υποδεικνύουν μια ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής βαλβίδων των φλεβών, αλλά η παρουσία ακόμη και ελαφράς διεύρυνσης των σαφηνών φλεβών υποδεικνύει μια αποδιοργάνωση της εκροής των φλεβών από το προσβεβλημένο άκρο. Ο πρώτος βαθμός φλεβικής ανεπάρκειας αντιστοιχεί στο στάδιο της αντιστάθμισης της ασθένειας.

Στον δεύτερο βαθμό (II), οι κιρσώδεις φλεβόκοφες φλέβες συνοδεύονται από την αστοχία της συσκευής βαλβίδων τους, η οποία καθιερώνεται χρησιμοποιώντας λειτουργικές δοκιμές. Μαζί με την παραβίαση της φλεβικής εκροής εμφανίζεται μια λειτουργική ανεπάρκεια του λεμφικού συστήματος των άκρων, όπως αποδεικνύεται από την παροδική διόγκωση του ποδιού και του κάτω ποδιού. Το οίδημα εμφανίζεται μετά από παρατεταμένο φορτίο στα πόδια και εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας ή της ανάπαυσης ημέρας σε οριζόντια θέση. Ο πόνος στο πόδι είναι πιο έντονος και μπορεί να είναι μόνιμος. Ο δεύτερος βαθμός φλεβικής ανεπάρκειας αντιστοιχεί στο στάδιο της υποαντιστάθμισης της νόσου.

Για τον τρίτο (III) βαθμό είναι χαρακτηριστική η έντονη επέκταση των φλεβών με σακχαρώδη φλεβική βλάβη των σαφηνών, επικοινωνιακών και βαθιών φλεβών, γεγονός που οδηγεί σε μόνιμη φλεβική υπέρταση στα περιφερικά άκρα. Η τελευταία περίσταση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι η κύρια αιτία μικροκυκλοφορικών διαταραχών και η ανάπτυξη τροφικών μεταβολών. Η χρώση του δέρματος και οι αρχικές εκδηλώσεις της επαγωγικής διαδικασίας εμφανίζονται στο κάτω πόδι. Η διόγκωση του ποδιού και του κάτω ποδιού, ειδικά στην περιοχή των τροφικών διαταραχών, μπορεί να είναι μόνιμη. Προκαλείται όχι μόνο από την παραβίαση της φλεβικής εκροής, αλλά και από μια οργανική βλάβη του λεμφικού συστήματος του άκρου και, ως επακόλουθο, από τη δευτερογενή λυμφοσταιά. Τα κλινικά συμπτώματα με αυτόν τον βαθμό είναι πιο έντονα, τα παράπονα των ασθενών είναι πολύ συνεπή και ποικίλα.

Nanovein  Αποτελεσματική θεραπεία για τον οίδημα των ποδιών, χαρακτηριστικά χρήσης και ανασκοπήσεις

Η πρόοδος της νόσου, η επέκταση της ζώνης των τροφικών μεταβολών, η εμφάνιση δερματίτιδας, το έκζεμα, τα έλκη δείχνουν την ανάπτυξη ακραίων – τέταρτων (IV) – του βαθμού φλεβικής ανεπάρκειας. Ο τρίτος και ο τέταρτος βαθμός αντιστοιχούν στο στάδιο της αποζημίωσης της νόσου. Αυτό το στάδιο χαρακτηρίζεται από παραβίαση όχι μόνο της τοπικής, αλλά και της γενικής αιμοδυναμικής. Χρησιμοποιώντας βαλλιστική καρδιογραφία, είναι δυνατό να ανιχνευθεί παραβίαση της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου, η οποία παρατηρείται στο 80% των ασθενών με μη αντιρροπούμενη νόσο.

Ο προσδιορισμός του κλινικού σταδίου ή του βαθμού φλεβικής ανεπάρκειας και ο τύπος της δομής των διασταλμένων σαφηνών φλεβών είναι σημαντικός για την επιλογή των κατάλληλων τακτικών θεραπείας, καθώς σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση η θεραπεία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και η κατανομή του βαθμού φλεβικής ανεπάρκειας φαίνεται να είναι πολύ σημαντική για την εξέταση των στρατολόγων και του στρατιωτικού προσωπικού.

Η διεθνής ταξινόμηση CEAR (κλινική C, E – αιτιολογία, A – ανατομική, P – παθοφυσιολογία) λαμβάνει υπόψη τις κλινικές, αιτιολογικές, ανατομικές και μορφολογικές και παθοφυσιολογικές πλευρές της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας. Για πρακτική χρήση είναι πάρα πολύ δυσκίνητη. αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα διαφόρων μεθόδων αντιμετώπισης χρόνιων φλεβικών παθήσεων κατά τη διεξαγωγή τυποποιημένης έρευνας.

Οι κιρσοί φλέβουν εύκολα χωρίς χειρουργική επέμβαση! Για αυτό, πολλοί Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν Nanovein. Σύμφωνα με τους φλεβολόγους, αυτή είναι η πιο γρήγορη και αποτελεσματική μέθοδος για την εξάλειψη των κιρσών.

Το "Nanovein" είναι ένα πεπτίδιο για τη θεραπεία των κιρσών. Είναι απολύτως αποτελεσματικό σε οποιοδήποτε στάδιο της εκδήλωσης κιρσών. Η σύνθεση του πηκτώματος περιλαμβάνει 25 αποκλειστικά φυσικά, θεραπευτικά συστατικά. Σε μόλις 30 ημέρες από τη χρήση αυτού του φαρμάκου, μπορείτε να απαλλαγείτε όχι μόνο από τα συμπτώματα των κιρσών, αλλά και να εξαλείψετε τις συνέπειες και την αιτία της εμφάνισής του, καθώς και να αποτρέψετε την εκ νέου ανάπτυξη της παθολογίας.

Μπορείτε να αγοράσετε το Nanovein στον ιστότοπο του κατασκευαστή.

CEAP – ταξινόμηση

I. Κλινική ταξινόμηση:

Στάδιο 0 – η απουσία συμπτωμάτων της νόσου των φλεβών κατά την εξέταση και ψηλάφηση.

Στάδιο 1 – τελαγγειεκτασία ή δικτυωτές φλέβες.

Στάδιο 2 – κιρσώδεις φλέβες.

Στάδιο 4 – μεταβολές του δέρματος λόγω φλεβικής νόσου (χρώση, φλεβικό έκζεμα, λιποδερματοσκλήρυνση).

Στάδιο 5 – μεταβολές του δέρματος που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και επουλωμένο έλκος.

Στάδιο 6 – αλλαγές δέρματος που αναφέρονται παραπάνω, και ενεργό έλκος.

ΙΙ. Αιτιολογική ταξινόμηση:

Συγγενής ασθένεια (ΕΕ).

Πρωτοπαθής νόσος (ΕΡ) με άγνωστη αιτία.

Δευτερογενής ασθένεια (ES) με γνωστή αιτία: μετα-θρομβωτική, μετατραυματική, κλπ.

III. Ανατομική ταξινόμηση:

Τμήμα Επιφανειακές φλέβες (AS):

1 – τελαγγειεκτασία, δικτυωτές φλέβες

– μεγάλη (μακρά) σαφηνή φλέβα (GSV):

4 – μικρή (μικρή) σαφηνή φλέβα (LSV)

5 – φλέβα μη κορμού

Βαθιά φλέβα (HELL):

6 – κάτω κοίλο

10 – πυελική – γεννητική, ευρεία σύνδεση της μήτρας, κλπ.

15 – φλέβες του κάτω ποδιού – πρόσθιο και οπίσθιο κνημιαίο, ινώδες (όλα τα ζευγαρωμένα)

16 – μυς – μοσχάρι, πόδι κ.λπ.

Διάτρητες φλέβες (AR):

IV. Παθοφυσιολογική ταξινόμηση:

Αναρροή + απόφραξη (PR, O).

V. Κλινική κλίμακα (βαθμολόγηση):

0 – απουσία. 1 – μέτρια, που δεν απαιτούν παυσίπονα, 2 – ισχυρή, απαιτώντας παυσίπονα

0 απουσία. 1 – ελαφρά / μέτρια; 2 – προφέρεται

Nanovein  Καρδιακή θρομβοφλεβίτιδα

0 – απουσία. 1 – ήπια / μέτρια; 2 – ισχυρή

0 – απουσία. 1 – εντοπισμένο. 2 – κοινό

0 – απουσία. 1 – εντοπισμένο. 2 – κοινό

μέγεθος (μεγαλύτερο έλκος)

0 – απουσία. Διάμετρος 1 – 2 cm

0 – απουσία. 1 – 3 μήνες

0 – απουσία. 1 – μία φορά. 2 – επανειλημμένα

0 – απουσία. 1 – μεμονωμένη. 2 – πολλαπλά.

VI. Κλίμακα αναπηρίας:

0 – ασυμπτωματική πορεία της νόσου.

1 – η παρουσία των συμπτωμάτων της νόσου, ο ασθενής είναι ικανός και κάνει χωρίς τη στήριξη των κεφαλαίων?

2 – ο ασθενής μπορεί να εργαστεί για 8 ώρες μόνο όταν χρησιμοποιεί υποστηρικτικές συσκευές.

3 – ο ασθενής είναι ανίκανος ακόμα και όταν χρησιμοποιεί υποστηρικτικές συσκευές.

Το κλινικό τμήμα της ταξινόμησης CEAP βασίζεται σε μια αντικειμενική εικόνα των χρόνιων φλεβικών παθήσεων (στάδια 0 έως 6), που στην περίπτωση μιας ασυμπτωματικής πορείας συμπληρώνεται με δείκτη "Α" (για παράδειγμα SZ, A) και παρουσία συμπτωμάτων, δείκτη "S" S). Σε ένα σοβαρό στάδιο της νόσου, μπορεί να παρατηρηθούν όλα ή μερικά από τα χαρακτηριστικά των προηγούμενων σταδίων. Ως αποτέλεσμα της θεραπείας, η κλινική εικόνα μπορεί να αλλάξει και μετά το στάδιο της νόσου θα πρέπει να αναθεωρηθεί.

Η βάση για την ποσοτική εκτίμηση της δυσλειτουργίας φλεβικού άκρου είναι τρεις ξεχωριστές κλίμακες: ανατομική (ΙΙΙ), η οποία απαριθμεί τα ανατομικά τμήματα, καθένα από τα οποία αξιολογείται σε ένα σημείο. κλινική (V) και κλίμακα αναπηρίας (VI). Το παθοφυσιολογικό χαρακτηριστικό της βλάβης βασίζεται σε δεδομένα υπερήχων.

Επιλεγμένες διαλέξεις σχετικά με την αγγειολογία. Ε.Ρ. Kohan, Ι.Κ. Zavarina

Συνιστάται να εξεταστεί η κλινική της βαθιάς φλεβικής θρόμβωσης του άκρου σύμφωνα με τα τμήματα της βλάβης, καθώς σε κάθε περίπτωση υπάρχουν ιδιαιτερότητες φλεβικών αιμοδυναμικών διαταραχών που καθορίζουν την κλινική εικόνα της νόσου.

Το αγγειακό ράμμα είναι η βάση της αγγειακής χειρουργικής. N.N. Ο Burdenko έγραψε: "Αν αξιολογήσουμε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις μας από φυσιολογική άποψη, τότε η λειτουργία του αγγειακού ράμματος ανήκει, σωστά, μία από τις πρώτες θέσεις". Η ραφή που εφαρμόζεται στο τοίχωμα του αγγείου ονομάζεται αγγειακή. Μπορεί να είναι γ.

Η χρήση σύγχρονων εργαλειολογικών μεθόδων επέκτεινε σημαντικά τις διαγνωστικές ικανότητες του ιατρού, επιτρέποντας μια βαθύτερη ανάλυση και αξιολόγηση της φύσης και της πορείας της παθολογικής διαδικασίας και, κυρίως, την ανίχνευση αγγειακών διαταραχών στα αρχικά στάδια της νόσου όταν δεν εκφράζονται τα κλινικά συμπτώματα.

Η χειρουργική διόρθωση των καρδιακών βαλβίδων, συμπεριλαμβανομένης της εμφύτευσης βαλβίδων, είναι μια αρκετά κοινή μέθοδος θεραπείας. Οι ασθενείς που λειτουργούν χρειάζονται τακτική παρακολούθηση στον τόπο κατοικίας από έναν καρδιολόγο ή με τη συμμετοχή του. Ταυτόχρονα, οι εξωτερικοί ιατροί, συμπεριλαμβανομένων των καρδιολόγων, δεν είναι ικανοποιημένοι.

Η θεραπεία της πνευμονικής εμβολής είναι προκλητική. Η ασθένεια εμφανίζεται απροσδόκητα, προχωρά γρήγορα, με αποτέλεσμα ο γιατρός να έχει στη διάθεσή του έναν ελάχιστο χρόνο για να καθορίσει την τακτική και τη μέθοδο θεραπείας του ασθενούς. Πρώτον, δεν μπορεί να υπάρξουν τυποποιημένα θεραπευτικά σχήματα για πνευμονική εμβολή. Η επιλογή της μεθόδου καθορίζεται από τον εντοπισμό.

Οι οξείες διαταραχές της μεσεντερικής κυκλοφορίας αποτελούν μία από τις σοβαρότερες και ανεπαρκώς μελετημένες ασθένειες που συχνά πρέπει να αντιμετωπιστούν στην κλινική πρακτική. Η θνησιμότητα σε αυτή τη νόσο παραμένει υψηλή – 85-100%. Ο αριθμός των θανάτων από εντερικό έμφραγμα υπερβαίνει τον αριθμό των θανάτων.

Όλες οι υπάρχουσες μέθοδοι αντιμετώπισης των κιρσών μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις ομάδες:
1. Χειρουργικές μέθοδοι.
2. Φλεβοσκληρωτική θεραπεία.
3. Συνδυασμένη θεραπεία.
4. Συντηρητική θεραπεία.

Lagranmasade Ελλάδα